Prøvingsattest vigsel

For å kunne gifte seg eller inngå partnerskap må man ha en prøvingsattest. Denne utstedes av skatteetaten. Før man kan få denne prøvingsattesten utstedt må skatteetaten sjekke at dere oppfyller ekteskapsvilkårene.

Prøving av ekteskapsvilkårene

Det å søke en prøvingsattest gjøres ved at man fyller inn egenerklæring på at man oppfyller kravene for å gifte seg. Denne erklæringen må fylles ut av begge parter, hver for seg. Deretter vil skatteetaten sjekke om dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap.

I tillegg må to forlovere eller vitner fylle i en forlovererklæring. Det kreves en forlovererklæring for hver av de som skal gifte seg. Denne forlovererklæringen må fylles ut av en som kjenner den som skal gifte seg.

Er en av dere tidligere gift, må det også fylles ut en erklæring om skifte.

Ønsker en av dere, eller begge, å skifte navn, må det også søkes om å endre navn. Det kan søkes om dette samtidig som dere fyller i egenerklæringen, eller dere kan søke senere.

Husk at om du eller dere skal ut og reise rett etter at dere har giftet dere, f.eks. på en bryllupsreise, er det lurt med å vente med å endre navn til etter at reisen er gjennomført. Det kan nemlig ta tid å få utstedt nytt pass.

Skjemaet er kun ment som en illustrasjon. Skal du fylle ut egenerklæringen må du laste ned orginalskjema eller sende det inn elektronisk.

Søk prøvingsattest elektronisk

Den enkleste måten å søke om en prøvingsattest er å gjøre det elektronisk på skatteetaten sine sider.

Men det er fortsatt mulig å fylle ut skjema for erklæringen på papir og sende den inn per brev til skatteetaten.

Behandlingstid og gyldighet

Kan ekteskapsprøvingen gjøres digitalt vil det være kort behandlingstid på søknaden deres. Må derimot prosessen for prøving av ekteskap gjennomføres manuelt kan behandlingstiden være opp til 5 – 6 uker. Søk derfor om prøvingsattest i god tid før vigselen.

  • Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder

Prøvingsattesten er dog kun gyldig i 4 måneder. Søk derfor ikke for lenge før bryllupet. Da vil dere risikere å måtte søke på nytt.

Når søknaden er ferdigbehandlet sendes prøvingsattesten til en av partene i Altinn. Mener skatteetaten derimot at dere ikke oppfyller vilkårene for ekteskapsinngåelse, vil der få tilsendt avslaget i posten.

Attest sendes til Vigsler

Etter at dere har mottatt prøvingsattesten skal denne sendes til vigsler, enten digitalt eller per brev.