Vilkår for å inngå ekteskap

Før man kan gifte seg må en rekke vilkår oppfylles. Disse reglene følger av ekteskapsloven som omhandler hvem som kan gifte seg med hverandre.

Følgende vilkår må oppfylles for å kunne gifte seg:

 • Må vies av en med vigselsrett
 • Må være frivillig
 • Kan ikke være i nær slekt
 • Kan ikke være søskenbarn
 • Må være over 18 år
 • Kan ikke være gift med noen andre
 • Må ha lovlig opphold i Norge

Dessuten gjelder følgende:

 • Har du gjennomgått en skilsmisse eller mistet ektefellen i død, må skifte av fellesbo være påbegynt eller gjennomført.
 • En skilsmisse fra utlandet må godkjennes av fylkesmannen.
 • Om man er bosatt i utlandet må man ha med seg en ekteskapsattest fra dette landet for å kunne gifte seg i Norge.
Ektepar som vies.

Det må fylles ut en egenerklæring av brudefolkene og forloverne må fylle ut en forlovererklæring.

Når vilkårene er oppfylt

Når vilkårene for å kunne bli gift er godkjent som oppfylt av skattekontoret, utsteder skattekontoret en prøvingsattest. Denne prøvingsattesten må leveres til vigsleren som skal vie dere før ekteskapet kan inngås.

Les mer om vilkårene for å gifte seg på regjeringens nettsider.

Hvem har vigselsrett

Det er mulig å utføre en vielse i Den norske kirke, borgerlig eller i et annet registrert trossamfunn. Trossamfunnet må være registrert og fått vigselsrett for at det skal ha mulighet til å utføre en vielse.

 • En kirkelig vielse utføres av en prest i Den norske kirke.
 • En borgerlig vielse i de fleste tilfeller av en kommunal vigsler.

Når er et ekteskap gyldig

For at et ekteskap skal være gyldig må de som skal gifte seg møte for en vigsler. Her skal de erklære at de ønsker å inngå et ekteskap med hverandre. Til slutt skal vigsleren erklære dem for rette ektefolk.

Er ikke denne fremgangsmåten for å inngå et ekteskap fulgt er ekteskapet å anse som ugyldig. Ekteskapet anses også som ugyldig om vigsleren ikke har vigselsrett eller vigselskompetanse og om det ikke forelå en gyldig prøvingsattest før ekteskapet ble inngått.

Ekteskapsloven

Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør. Les mer om ekteskapsloven her.