Forlovererklæring

Det må fylles ut en forlovererklæring for hver av brudefolkene. Disse fylles ut av av forloveren til de som skal gifte seg.

Hensikten med erklæringen er at forloveren skal erklære på ære og samvittighet at:

  • Han eller hun kjenner parten han eller hun er forlover for.
  • Brudefolkene ikke er beslektet.
  • Han eller hun du er forlover for ikke har vært gift eller vært i partnerskap tidligere.

Forlovererklæringen skal sendes inn til Skatteetaten. Denne kan sendes inn elektronisk eller på papir.

Illustrasjon forlovererklæring
Bildet er kun ment som illustrasjon.

Prøving av ekteskapsvilkårene

Forlovererklæringen skal vedlegges prøvingsattesten i forbindelse med at ekteskapsvilkårene skal prøves av folkeregistreringsmyndigheten.

Har dere fylt ut prøvingsattesten elektronisk, kan forlovererklæringen fylles ut elektronisk.

Skal dere sende inn prøvingsattesten på papir må erklæringen fra forloverne legges ved når denne sendes inn til Skatteetaten. 

Her kan dere fylle i erklæringen elektronisk eller laste ned papirskjema. Det er skjema Q-0151B som skal fylles ut.

Forloverne må være over 18 år, og at de må kjenne den de er forlover for godt. Det er ikke nødvendig at forloveren som fyller ut erklæringen er til stede ved ekteskapsinngåelsen.

Spørsmålene i forlovererklæringen

Følgende spørsmål må besvares i forlovererklæringen:

“Er brudefolkene så nær beslektet med hverandre at ekteskapet strider mot ekteskapsloven §3?”

“Har den du er forlover for, vært gift/registrert som partner tidligere?”

“Hvorledes ble i tilfelle siste ekteskap/partnerskap oppløst?”