Navneendring etter bryllup

Tradisjonelt er det vanlig å gjøre en navneendring etter bryllupet. Det er vanlig at den ene ektefellen bytter etternavn så begge ektefeller har det samme etternavnet.

Det er dog ikke nødvendig å bytte navn. Dere kan velge å ha forskjellige etternavn. Eller dere kan velge å slå sammen etternavnene deres, slik at begge parter endrer etternavn. Mer om dette lenger ned i artikkelen.

Søknadsskjema for navneendring ved ekteskap

Du må søke skatteetaten om å gjøre en navneendring etter bryllupet. Dette gjør du ved å fylle ut et skjema for endring av navn på skatteetaten sine sider. Skjemaet kan fylles ut både elektronisk og på papir. Skjemaet finner du her: Søknad om navneendring.

Papirskjemaet for navneendring finner du på regjeringens sider. Skjemaet sendes til ditt lokale skattekontor.

Illustrasjon på navneendring ved ekteskap.
Skjemaet er kun ment som en illustrasjon. Skal du søke om navneendring må du laste ned orginalskjema.

Behandlingstid for å endre navn

Ifølge skatteetatens sine sider vil en endring av navn registreres umiddelbart om søknaden godkjennes automatisk. Må søknaden behandles manuelt er behandlingstiden inntil fire uker. Dersom søknaden din må behandles manuelt vil du bli informert om dette.

Du vil få beskjed via Altinn når navneendringen er gjennomført.

Ønsker du to etternavn?

Dersom du ønsker to etternavn må disse settes sammen med bindestrek. Ønsker du ikke en bindestrek i navnet ditt kan du velge å ha det ene «etternavnet» som mellomnavn.

Dersom du går for å ha dobbelt etternavn må du alltid benytte hele etternavnet. Du må altså alltid bruke begge etternavnene. Her er et eksempel: Turid Nilsen-Hansen, der Nilsen-Hansen er etternavnet. Du må da alltid benytte «Nilsen-Hansen» og kan ikke velge å bruke bare Hansen.

Velger du derimot en løsning med det ene «etternavnet» som mellomnavn, kan du derimot velge å bruke dette mellomnavnet når det passer deg.

Beskyttede navn

Det er fritt fram å bytte til et etternavn om det er flere enn 200 personer som har dette navnet i Norge. Er det færre enn 200 personer som har et etternavn, er det et beskyttet etternavn.

For å bytte til et beskyttet etternavn, må man i utgangspunktet ha tillatelse fra alle som har dette navnet. Det gjelder dog andre regler for blant annet ektefeller. Du kan altså ta et beskyttet etternavn om ektefellen din har dette etternavnet. Du må riktignok regne med en manuell saksbehandling.

Navneendring for barn

Ønsker dere en navneendring også for deres barn, må dere som foreldre søke om dette for barnet. Dette gjelder fram til 16 års alder. Er barnet over 12 år kreves det at barnet selv samtykker i å bytte navn.

Husk dette når navneendringen er gjennomført

Husk å søke om nytt pass når du har byttet navn.

Det er viktig å huske følgende når man har gjennomført en navneendring:

  • Søk om nytt pass
  • Bytt ut annen legitimasjon
  • Bytt ut førerkortet ditt
  • Ta kontakt med Posten
  • Endre opplysningene dine hos banken og forsikringsselskapet

Navneendring og bryllupsreise

Hvis dere skal gjennomføre en bryllupsreise etter en navneendring er det spesielt viktig å få nytt pass før bryllupsreisen. Det er også viktig at billetten står i ditt nye navn. Har dere bestilt billetter med ditt gamle navn må dette endres, og det vil flyselskapet ta ekstra betalt for.

Skal dere gjennomføre en bryllupsreise rett etter bryllupet kan du avveie om du skal vente med å bytte navn til etter bryllupsreisen. Det å gjennomføre en navneendring ved ekteskap går raskt, men det kan være lang ventetid for å få time til nytt pass. Dessuten kan det også bli dyrt å endre navn på flybilletten. Det er heller ikke alle flyselskap som utfører dette.

Det er derfor lurt å tenke igjennom dette før du eller dere søker om å endre navn rett etter bryllupet om dere skal ut på en reise.