Humanistisk vielse

En humanistisk vielse er en ekteskapsinngåelse som er bygget på et humanistisk livssyn. Vielsen er derfor uavhengig av religiøse trossamfunn, men den er ikke livssynsnøytral. Human-Etisk Forbund står for vielsen.

Humanistisk livssyn

Et humanistisk livssyn er et livssyn som ikke er religiøst, men som derimot setter mennesket i sentrum. Humanismen velger å bygge livssynet på vitenskap fremfor en Gud. De mener det ikke er noen sannheter som varer for evig, og at vitenskapen gir det beste bilde av verden rundt oss.

Videre anser de som føler et humanistisk livssyn enkelte rettigheter som grunnleggende for mennesket. Demokrati og hvert enkelt individs rettigheter er grunnleggende for humanister.

Disse verdiene ligger da også til grunn i et humanistisk bryllup.

Grunnsteinene for en humanistisk vielse

En humanistisk vielse bygger på kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt for hverandre. En slik vielse tar utgangspunkt i de to som skal gifte seg og deres verdier og livssyn. Vielsen tar utgangspunkt i de humanistiske verdiene paret ønsker å bygge sitt videre samliv på. Gjensidig respekt for hverandre og likeverd er essensielle verdier i så måte.

Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund er tilstede, og har vigselsrett over hele Norge. Det er derfor mulig å få gjennomført en vigsel hvor som helst i landet.

En seremoni gjennomført av Human-Etisk Forbund koster i skrivende stund 4800 kroner.

Krav ved humanistisk vigsel

  • Må oppfylle vilkår for ekteskap
  • Prøvingsattest
  • Medlemskap i Human-Etisk Forbund

Alle som skal inngå et ekteskap må oppfylle kravene som stilles i ekteskapsloven for å kunne gifte seg. Det gjelder også for humanistiske ekteskapsinngåelser. Disse kravene skal etterprøves av skatteetaten, og det gjøres gjennom å søke om en prøvingsattest.

I tillegg må minst en av dere være medlem i Human-Etisk Forbund for å kunne gifte dere humanistisk. Det stilles ingen større krav for å melde seg inn i forbundet.

Seremonien

Det er mulig å få gjennomført en vielse både innendørs og utendørs. Dere har derfor frihet til å velge et vigselssted som er helt riktig for dere. Det eneste kravet er i utgangspunktet at stedet seremonien gjennomføres er egnet for å holde en verdig og høytidelig seremoni.

En humanistisk vigsel kan tilpasses til deres ønsker. I utgangspunktet består bryllupsseremonien av både musikk, dikt og sang, i tillegg til talen til brudeparet.

Hvilken type musikk dere ønsker er opp til dere. Her kan dere være med å påvirke akkurat hvordan dere ønsker at seremonien skal være.

Forskjell på humanistisk og borgerlig vielse

Det er flere ting som skiller en humanistisk vielse fra en borgerlig vielse.

En humanistisk vielse er bygget på et humanistisk livssyn, mens en borgerlig vielse er helt livssynsnøytral. En liket er at begge vigsels typene er uavhengige av religiøse trossamfunn.

En humanistisk vielse skiller seg også fra en borgerlig vielse ved at vielsen er friere i formen. Paret som skal gifte seg er friere til å velge både tid og sted for vielsen. For en borgerlig vielse er det satt strikte rammer for når og hvor kommunens vigsler vier brudepar, mens dere står ganske fritt til å velge tid og sted for vielsen deres om dere ønsker å vie dere humanistisk.

En borgerlig vielse utføres i hovedsak i rådhuset i kommunen, mens en Human-Etisk Forbund har vigslere som kan foreta vigsler både ute i naturen og inne.

Selve den humanistiske seremonien ved ekteskapsinngåelse er også lengre og mer innholdsrik enn en borgerlig vigsel. En borgerlig vigsel er stort sett begrenset til 15 minutter, mens dere står friere til å velge innhold og lengde ved en humanistisk vigsel.

Samtale

Når dere bestiller en vielse via Human-Etisk Forbund vil dere få en eller flere innledende samtaler med vigsleren i forkant av seremonien. I denne samtalen tar vigsleren opp viktige tema i forhold til parforhold og deres tanker om framtiden.

Vigsleren tar også en prat med dere rundt forholdet deres, og deres verdier og tanker, så han eller hun kan skrive en personlig tale til dere til vielsen. Og selvfølgelig vil dere gå gjennom hvordan vi sammen og få sjansen til å sette deres personlige preg på bryllupsseremonien.