Borgerlig vielse

En borgerlig vielse er en ekteskapsinngåelse som er livssynsnøytral. En slik vielse har ingen tilknytning til noe religiøst trossamfunn eller noe annet livsstilssamfunn.

Det har blitt veldig populært å gifte seg borgerlig.

Det er kommunene som har vigselsrett for borgerlige vielser i henhold til ekteskapsloven. En borgerlig vielse utføres av enten ordførere, varaordførere, kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir vigselsrett.

Tid og sted for borgerlig vigsel

Det er kommunene selv som velger hvilke steder en borgerlig vigsel tilbys. I all hovedsak vil vielsene utføres i rådhuset. 

Det er også kommunene selv som setter hvilke tidspunkter som er tilgjengelig for vigsel. Dette varierer fra kommune til kommune. I all hovedsak tilbys vigsel på hverdager, og enkelte lørdager. 

Dette skiller seg fra kirkelige vielser som i hovedsak gjennomføres på lørdager, men der man også kan gifte seg på hverdager, og en humanistisk vielse der dere i hovedsak kan bestemme dagen selv.

Krav vel borgerlig vielse

  • Oppfylle ekteskapsvilkår
  • Prøvingsattest
  • To myndige vitner

Alle som skal inngå et ekteskap må oppfylle kravene som stilles i ekteskapsloven for å kunne gifte seg. Det gjelder også om dere skal gifte dere borgerlig. Disse kravene skal etterprøves av skatteetaten, og det gjøres gjennom å søke om en prøvingsattest.

I tillegg må det være to vitner til ekteskapsinngåelsen. Det kan enten være forlovere eller andre. Men de som stiller som vitner må være myndige.

Sermonien

Det er også opp til kommunene hvor lang tid det er satt av til selve seremonien. I hovedsak setter kommunene av 15 minutter til hver vigsel, men det kan være lokale variasjoner her fra kommune til kommune.

Dere kan stort sett velge om vielsen skal gjennomføres på norsk eller engelsk, men sjekk ut dette på  forhånd hvis dere ønsker en vielse på engelsk.

Det er frivillig å utveksle ringer unders seremonien.

Dere kan enten møte i rådhuset alene, med to vitner, eller ha med dere flere i brudefølget.

Kontakt kommunen på forhånd når dere skal gifte dere for å sjekke tilgjengelige datoer og lokale regler for gjennomføring av vielsen.

Formen for borgerlig vigsel

Selve vielsen gjennomføres ved at brudefolkene møter for vigsleren og erklærer at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Hvorpå vigsleren erklærer dem for rette ektefolk. 

Dette foregår etter fastsatte rammer ved lov. Det borgerlige vigselsformularet som vigsleren leser opp for brudefolkene er som følger:

Kjære brudepar

-Navnet på brudeparet

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar.

Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap.

Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer:

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:

(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret)

Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen)

Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren):

Siden dere nå – i vitners nærvær – har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

Deretter skal vigselsboken undertegnes og ekteparet vil få vigselattesten sin. Til slutt ønsker vigsleren de nygifte til lykke til.

Når vielsen er ferdig er dere gift, og dere kan reise videre til bryllupsfesten om dere har valgt å feire bryllupet.

Husk å ta kontakt med kommunen i god tid før dere skal gifte dere borgerlig. Selv om det er en enkel seremoni, og dere kanskje ikke ønsker noen stor bryllupsfest, er det allikevel litt som må ordnes på forhånd.