Vielse i kirken

En vielse i kirken er en ekteskapsinngåelse etter kristen tro. Tradisjonelt sett har man fra gammelt av giftet seg i kirken i Norge, og det er fortsatt den vanligste ekteskapsinngåelsen. En slik ekteskapsinngåelse har både en juridisk og en kirkelig side.

Selve vielsen holdes i en kirke eller et gudstjeneste sted som biskopen godkjenner at kan brukes til vigsel.

Krav for å gifte seg i kirken

 • Må oppfylle vilkårene for ekteskap
 • Må ha en prøvingsattest
 • En av de som skal gifte seg må være medlem i Den norske kirke
 • Kreves 2 vitner til ekteskapsinngåelsen

Når man ønsker å gifte seg må man oppfylle vilkårene som stilles for ekteskap i ekteskapsloven. Disse vilkårene for ekteskap blir så etterprøvd av skatteetaten. Det gjøres ved at man fyller inn en egenerklæring og søker om en prøvingsattest. Når prøvingsattesten er godkjent, sendes denne til presten som står for vigselen.

Samtale med presten

De som skal gifte seg har i god tid før bryllupet en samtale med presten. Her utveksler dere personlig informasjon med presten, slik at han eller hun kan holde en personlig tale. I tillegg avtaler dere nærmere hvordan dere ønsker at vielsen skal foregå.

Personlig preg på vielsen i kirken

Paret som skal gifte seg i kirken har mulighet til å påvirke hvordan seremonien utspiller seg. I samarbeid med presten og organisten kan de bestemme hvordan dere ønsker prosesjonen, hvilke salmer og musikk dere ønsker, rammene rundt selve ekteskapsløftet, overrekkelsen av ringer og forbønnen.

Tid for vielsen

I utgangspunktet er det vanlig å velge å gifte seg i kirken på lørdager. Da har både brudeparet og gjestene fri dagen for vielsen og dagen etter bryllupet. Når det er sagt kan man velge å gifte seg en annen dag. Avtal med presten hvilken dag dere ønsker å gifte dere i kirken. Mange prester har fri mandager, så ønsker dere å gifte dere en mandag, må dette avtales i god tid.

Mange kirker og enkelte datoer er populære blandt brudepar. Book derfor kirken i god tid for å kunne gifte dere den datoen dere ønsker.

Pynting av kirken

Det er ofte mulig å pynte kirken i forbindelse med vielsen. Det er dog ofte flere som gifter seg samme dag, så pynting av kirken må avtales på forhånd.

Seremonien

En vielse i kirken følger følgende form:

 • Det ringes inn i kirken 5 minutter før vielsen starter
 • Inngangsprosesjon
 • Velkomstord fra presten
 • Felles salme og/eller solosang
 • Skriftlesning
 • Presten holder tale
 • Salme og/eller musikkinnslag
 • Ekteskapsløfte
 • Brudeparet gir hverandre ringene
 • Presten holder forbønnn for brudeparet
 • Presten gratulerer brudeparet, forlovere og foreldre
 • Utgangsprosesjon
 • Det ringes ut i kirken

Inngangsprosesjon

Det er to alternative måter for inngangsprosesjonen i kirken:

 • Brudeparet går inn sammen
 • Bruden ledes opp midtgangen av faren
 • Alternativ inngangsprosesjon

Det er også mulig med en alternativ inngangsprosesjon, mer etter eget ønske. Det er mulig at f.eks. representanter for begge familier, prest og forlovere går opp kirkegulvet, med eller uten brud og/eller brudgom.

Les mer om inngangsprosesjon og hvor man sitter i kirken her.

Utgansprosesjonen

Ved utgangsprosesjonen går brudeparet først ut av kirken, deretter følger eventuelle brudepiker og svenner, så følger forloverne og deretter følger foreldrene. Til slutt følger resten av gjestene. Nærmeste familie, som sitter på de første bankeradene i kirken, går ut først, deretter følger de andre gjestene rad for rad bakover i kirken.

Ekteskapsløfter

Det er to ulike måter å avlegge ekteskapsløfte på. Hvilken måte brudeparet ønsker ekteskapsløftene på kan avtales i den forberedende samtalen med presten. Les også mer på kirken sine sider.

Den tradisjonelle måten å avgi ekteskapsløftet på er presten stiller to spørsmål til de som skal vies.

For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (fullt navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Svar: Ja.

Vil du elske og ære ham/henne/NN og bli trofast hos ham/henne/NN i gode og onde dager inntil døden skiller dere?

Svar: Ja.

Alternativt kan paret selv si ekteskapsløftene ved å gjenta følgende etter presten, linje for linje:

Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

Jeg vil elske og ære deg

Jeg vil elske og ære deg

og bli trofast hos deg i gode og onde dager

og bli trofast hos deg i gode og onde dager

inntil døden skiller oss.

inntil døden skiller oss.

Forbønn for paret

Forbønnen gjennomføres ved at bruden og brudgommen går fram til alterringen og kneler der. Presten legger så hånden på hodene deres og ber for paret. Dere som skal gifte dere kan selv avtale med presten hvilken bønn som blir benyttet som forbønn. Til slutt ber alle Fadervår.

Planlegging av vielsen

Når dere skal gifte dere er det mye bryllupsplanlegging dere skal igjennom. Mye skal ordnes. Dere skal finne kirke, sende ut inbydelser, planlegge bryllupsfesten, kjøpe klær, velge meny, lage bordkort, pynte lokale og my annet. Alt skal koordiners. Et godt tips er å ikke glemme å planlegge selve vielsen nøye.

En vielse i kirken kan legges opp dere ønsker den. Det er deler som er fastsatt, men det er også mye dere kan være med på å påvirke selv.

Ekteskapsinngåelsen er ikke bare en transportetappe. Så sett av tid til å planlegge seremonien sammen med presten, så dere får en fantastisk opplevelse. Selve seremonien i kirken kan være magisk. Det er opp til dere å sette deres eget preg på den.