Ekteskapsløfte i kirken

Under en vielse i kirken avlegger brud og brudgom ekteskapsløfte til hverandre framfor presten. Ekteskapsløftene er en viktig del av det å vie et brudepar i kirken. Det er to forskjellige måter å avlegge et ekteskapsløfte i kirken.

Den delen av vielsen med ekteskapsløftene kommer etter inngang, innledende ord, salmer, skriftlesing og prestens tale under vielsen.

Ekteskapsløfte tekst

Ekteskapsløftene avlegges på en av to følgende måter:

  • Presten henvender seg til brudeparet og spør dem to spørsmål etter tur som de svarer ja på.
  • Presten leser linje for linje, som brud og brudgom deretter repeterer etter presten.

Avtal selv med presten hvordan dere ønsker at dette skal gjennomføres. Dere kan være med å påvirke seremonien selv i samarbeid med presten. Det er deres store dag, så det er fint om dere er med å sette preg på hvordan deres vielse i kirken skal foregå.

Les mer om ordning for vigsel her.

Alternativ 1 – Tradisjonelt

For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (fullt navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Svar: Ja.

Vil du elske og ære ham/henne/NN og bli trofast hos ham/henne/NN i gode og onde dager inntil døden skiller dere?

Likeså spør jeg deg, (fullt navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Svar: Ja.

Vil du elske og ære ham/henne/NN og bli trofast hos ham/henne/NN i gode og onde dager inntil døden skiller dere?

Svar: Ja.

Så gi hverandre hånden på det.

Paret vender seg mot hverandre og gir hverandre høyre hånd. Liturgen legger sin hånd på parets hender.

For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.

Alternativ 2

For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (fullt navn uten tittel):

Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Svar: Ja.

Likeså spør jeg deg, (fullt navn uten tittel):

Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Gjenta etter meg.

Paret vender seg til hverandre. De gir hverandre høyre hånd og blir stående slik mens de avgir løftet. Liturgen (L) leser løftet linje for linje , deretter fremsier paret det, den ene først (P).

L Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

P Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

L Jeg vil elske og æredeg

P Jeg vil elske og ære deg

L og bli trofast hos deg i gode og onde dager

P og bli trofast hos deg i gode og onde dager

L inntil døden skiller oss.

P inntil døden skiller oss.

Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre parten.

Liturgen legger sin hånd på parets hender.

For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det.

Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.

Vielsen fortsetter

Etter ekteskapsløftene er avsagt fortsetter vielsen med ringoverrekking og forbønn for brudeparet. Deretter er ekteskapet fullbyrdet og paret er gift.