Hvem sitter hvor i kirken i et bryllup

Det er faste regler for hvor både brud, brudgom og gjester setter seg i kirken ved et kirkelig bryllup. Det er derfor greit å vite på forhånd hvem som sitter hvor i kirken i et bryllup.

Plassering for familie og venner i kirken

Det er vanlig skikk at brudens familie og venner sitter på venstre side i kirken, mens brudgommens familie og venner sitter på høyre side. Dette er en gammel tradisjon. Når foreldrene ikke sitter sammen med brudeparet, sitter de på første benk.

Oversikt over hvem som sitter hvor i kirken i et bryllup.

Nær familie sitter lengst fram i kirken, nærmest brudeparet. Deretter plasserer man seg i henhold til hvor nær slekt eller venn eller venninne man er til bruden eller brudgommen. Nære venner og famile sitter nærmest, og fjernere bekjentskaper sitter lenger bak.

Det er vanlig at familien er tidlig ute. De inntar plassene sine i god tid før vielsen starter. Resten av forsamlingen inntar sine plasser senest 5 minutter før vielsen starter.

Plassering for brud og brudgom

Det er flere alternativer for hvordan bruden og brudgommen plasserer seg i kirken. Det er opp til brudeparet å avtale med presten på forhånd hvordan de ønsker å ha stolplasseringen i kirken. Det er forskjellige tradisjoner for hvordan brud og brudgom sitter forskjellige steder i landet.

Alternartiv 1 er at bruden og brudgommen sitter sammen vendt mot alteret. De har da hver sin forlover på sin ytterside.

Alternativ 1 - brud og brudgom sitter vendt mot alterringen.

Alternativ 2 er at bruden og brudgommen sitter vendt mot hverandre foran alterringen. De inntar plassene nederst mot forsamlingen og har hver sin forlover på sin side. Forloverene sitter på stolene nærmest alteret.

Alternativ 2 - brud og brudgom sitter vendt mot hverandre med sin forlover ved sin side.

Når brud og brudgom sitter mot hverandre på denne måten er det lettere for forsamlingen å se både brud og brudgom, og ikke bare ryggen deres. Brud og brudgom kan da også se både forsamling og prest.

I alternativ 2 setter brud og brudgom seg ved siden av hverandre på venstre side av koret først etter ekteskapsinngåelsen. Da flytter brudens forlover seg over på høyre side, og setter seg ved siden av brudgommens forlover på høyre side av koret.

Et tredje alternativ er at brud og brudgom sitter vendt mot hverandre, men med brudens far ved hennes side og brudgommens mor ved hans side. Da sitter forloverene bakenfor henholdsvis brud og brudgom.

Alternativ 3 - brud og brudgom sitter vendt mot hverandre med en forelder ved sin side, og forlover plassert bak.

Etter vielsen setter så brud og brudgom seg ved siden av hverandre på venstre side av koret. Brudens far setter seg ved siden av brudgommens mor på høyre siden av koret.

Les også: Bordplassering bryllup – Finn beste oppsett

Kirkestørrelse påvirker plassering

Det er ikke alle kirker som har like stor plass i koret. Utformingene av kirkene er forskjellige. Hvor mye plass som er tilgjengelig vil være med å påvirke hvem som sitter hvor i kirken.

Det er blitt mer og mer vanlig å ha flere enn en forlover hver. Har bruden eller brudgommen flere enn en forlover kan det derfor i enkelte kirker påvirke hvor forloverene sitter.

Inngangsprosesjon og plassering

Det er to alternative måter for inngangsprosesjonen i kirken. Alternativ 1 er at brudeparet går inn i kirken sammen etter at det er ringt. I dette alternativet går begge forloverne og setter seg på stolene ved siden av brudens og brudgommens stoler, en stund før brud og brudgom entrer kirken, og går opp midtgangen sammen.

Alternativ 2 er at bruden ledes opp midtgangen av far eller en annen representant fra familien. Ved koret overrekkes bruden til brudgommen og de setter seg ved siden av hverandre vendt mot alteret, eller vendt mot hverandre med siden mot alteret og forsamlingen.

Da sitter allerede brudgom og forlovere på sine plasser og venter på at bruden skal komme opp kirkegulvet.

Det er også mulig med en alternativ inngangsprosesjon, mer etter eget ønske. Det er mulig at f.eks. representanter for begge familier, prest og forlovere går opp kirkegulvet, med eller uten brud og/eller brudgom. Alternative innganger vil ikke påvirke hvor man sitter i koret oppe ved alterringen.

Hvem som sitter hvor i kirken ved et bryllup er som du ser delvis fastsatt, og delvis opp til brud og brudgom å bestemme. Det er fastsatt hvor slekt og venner skal plassere seg i kirken, mens brud og brudgom selv velger hvordan de sitter i kirken.