Bordplassering bryllup – Finn beste oppsett

Det å sette opp bordplassering for bryllup kan det være utfordrende. Og det kan være vanskelig å få kabalen til å gå opp. Mange hensyn som må tas, og det er tradisjoner som skal følges.

Det aller viktigste er dog at dere er fornøyde og at gjestene trives i bryllupet. En minnerik fest, trivsel og hygge er det viktigste. Det kan være greit å tenke på når bordplasseringen av gjestene settes opp.

Og husk at det er deres fest. Det er greit å følge tradisjoner, men det er dere som bestemmer bordplasseringen i deres bryllup.

Her vil vi gå gjennom

 • hva som er vanlig bordplassering ved bryllup
 • hva du bør ta hensyn til ved bordplasseringen

og

 • eksempler på oppsett ved forskellige typer bord.

Tradisjonell bordplassering bryllup

 • Brudeparet sitter sammen
 • Bruden sitter på høyre side for brudgommen
 • Til høyre for bruden sitter hennes far, som har brudgommens mor til bords
 • Til venstre for brudgommen sitter brudens mor, som har brudgommens far til bords
 • Gjestene plasseres annenhver mann og kvinne
 • Forlovere, faddere og nær famile sitter nær brudeparet
Tradisjonell bordplassering bryllup

Tradisjonelt sitter brudeparet sammen, der bruden sitter til høyre for brudgommen. Til høyre for bruden sitter hennes far. Og ved siden av han sitter brudgommens mor.

Til venstre for brudgommen sitter brudens mor, og ved siden av der sitter brudgommens far.

Hvis en av brudens eller brudgommens foreldre har gått bort eller ikke er tilstede av annen årsak, er det vanlig at andre av nær slekt overtar plassene sammen med brudeparet. Enten søsken eller den eldste av nær familie.

Deretter er det vanlig at forlovere, faddere og nær familie sitter nærme brudeparet. Tradisjonelt har forloverne hverandre til bords hvis de er av forskjellig kjønn.

Bordplassering skilte foreldre

Det har etterhvert blitt vanlig med sammensatte familier, det er ikke uvanlig at bruden eller brudgommen har skilte foreldre. Da kan bordplasseringen bli mer utfordrende.

Kommer de skilte foreldrene godt overens og er venner, byr det ikke på noen utfordring for bordplasseringen. Da følges samme bordplassering som ved et tradisjonelt oppsett. Biologiske foreldre sitter sammen med brudeparet og deres eventuelle partnere sitter sammen de øvrige gjestene.

Kommer de skilte foreldrene overhode ikke overens med hverandre, kan det være lurt å endre på bordplasseringen. Det siste man ønsker i et bryllup er en konflikt. Det skal være en lykkens dag, og ikke en dag for krangling.

Se hvordan dere i dette tilfellet kan endre på bordplasseringen sånn at alle blir mest mulig fornøyde. Og hvordan plasseringene kan gjøre at de sitter adskilt for å ikke skape rom for en konflikt.

Et annet alternativ som flere lander på ved bordplasseringen av skilte foreldre er at partnere til de skilte foreldrene plasseres ytterst på hovedbordet. Dette kan fungere hvis en av partene har skilte foreldre.

Eksempler bordplassering bryllup skilte foreldre

Her er et eksempel der brudens foreldre er skilte:

Brudens mors nye partner – brudens mor – brudgommens far – brud – brudgom – brudgommens mor – brudens far – brudens fars nye partner

Eller der brudgommens foreldre er skilte:

Brudgommens mors nye partner – brudgommens mor – brudens far – brud – brudgom – brudens mor – brudgommens far – brudgommens fars nye partner

Da mikses tradisjonene opp litt, men det gir plass til de skilte foreldrenes nye partnere. Og det kan være det som skal til for å skape god stemning blant alle.

Det viktigste er at dere finner et alternativ som blir riktig for dere.

Sentral plassering av brudeparet

Bordet med brudeparet settes sentralt, slik at de settes i sentrum av anledningen.

Lokalene for bryllupsfesten er selvsagt avgjørende for hvor bordet med brudeparet kan stå. Men det plasseres så sentralt som mulig, så det er godt synlig for alle gjestene.

Illustrasjon bordplassering bryllup

Plassering av gjester

Tradisjonelt er det vanlig at par sitter ovenfor hverandre, og at man sitter annenhver mann og kvinne. Men ofte blir dette endret på slik at par blir delt og sitter forskjellige plasser i lokalet.

Par som har vært lenge sammen kan det funke bra å dele. Men det kan være lurt å plassere par som kun har vært sammen i en kort periode i nærheten av hverandre. I alle fall hvis den ene parten ikke kjenner resten av familiene og gjestene som kommer i bryllupet.

Dere bestemmer plasseringen

Husk at ingenting er skrevet i sten når dere skal se på bordplasseringen i bryllupet. Tradisjonell bordplassering kan endres på, og alt er egentlig opp til dere.

Kanskje ønsker dere å følge tradisjonene med å plassere foreldre ved hovedbordet, som er mest vanlig. Om ikke annet enn for å gjøre svigermor til lags.

Mens resten av bordplasseringen ønsker dere å være litt mer kreative med.

Eller kanskje ikke. Kanskje ønsker dere å plassere gode venner nær brudeparet. Eller dere ser på andre løsninger.

Bryllupslokale

Alternativer for bordplassering i bryllupet

 • Par settes ved siden av hverandre
 • Par settes ovenfor hverandre
 • Par slittes og sitter i nærheten av hverandre
 • Par splittes og sitter veldig adskilt
 • Nyetablerte par sitter sammen
 • Famile og venner sitter om hverandre
 • Brudens- og brudgommens familie sitter om hverandre
 • Gode venner sitter nær brudeparet
 • Bordplasseringen settes ut fra hvem som passer sammen
 • Orginaler eller utadvendte gjester fordeles på bordene for å skape liv og røre ved alle bord
 • Unge og gamle fordeles utover
 • Unge og gamle settes hver for seg
 • Kjente settes i nærheten av hverandre
 • Kjente splittes opp
 • Hvem passer absolutt ikke sammen?
 • Hvem trenger litt drahjelp fra en utadvendt sidemann for å få til en samtale?
 • Bordplasseringen settes slik at alle vil trives best mulig

Mulighetene er mange. Og det er ikke alltid lett å komme opp med en løsning dere er fornøyd med med en gang.

Andre ting å ta hensyn til ved bordplasseringen

 • Plassering av toastmasteren

Plasser toastmasteren godt synlig i lokalet, slik at alle ser han eller hun. Da blir det lettere for alle å høre hva han eller hun sier, og kunne følge med.

Tenk også på at plasseringen av toastmasteren skal være slik at han eller hun skal ha god oversikt over, eller nærhet til serveringspersonalet og kjøkkenet. Dette for å kunne planlegge og gjennomføre kjøreplanen og talene på en best mulig måte.

Be om innspill til plasseringen

Det kan være lurt å få andre til å komme med innspill til planen deres. Enten foreldre eller venner.

Kanskje de kommer opp med et genialt forslag for bordplasseringen som dere ikke har tenkt på i det hele tatt?

Les også: Hvem sitter hvor i kirken i et bryllup

Forskjellige bordløsninger ved bryllup

Hva slags bordløsning som vil fungere best til et bryllup vil avhenge av flere faktorer:

 • Stort eller lite bryllup
 • Type lokale
 • Hvilke bordtyper som er tilgjengelig ved lokalet
 • Hvilke preferanser man har til bordplassering

Bryllupsstørrelse og bordvalg

Ved et lite bryllup holder det kanskje med et enkelt langbord. Eller kanskje et hovedbord med to enkle armer. Mens et større bryllup kraver nøyere vurdering av bordtype eller bordstørrelse.

Bryllupslokaler og bordvalg

Hvordan bryllupslokalet er utformet vil ha en påvirkning på hva slags bord man kan velge. Et langt og smalt lokale setter begrensninger som ikke er der i et stort lokale.

Man et stort lokale har kanskje stolper man må ta hensyn til ved valg av bordtype. Eller et utleielokale har kanskje kun en type bordtype til disposisjon, som setter begrensning på hva slags bordtype man kan velge.

Typer bordvalg for bryllup

 • E-formet bord
 • Hestesko
 • Runde bord
 • Rektangulære småbord

E-formet bord

E-formet bord

Et e-formet bord i utvidet betydning kan være en god løsning særlig ved større bryllup der bryllupslokalet tillater det.

Fordelen med et e-formet bord er at alle gjestene føler at de er plassert nærme brudeparet.

Og bordene ved hver arm vil føles intime for gjestene. Som gjør det enkelt å prate med flere forskjellige personer. Da kan det være lettere å føre en samtale med flere og ha det hyggelig. Selv om man havner ved siden av en som man har vanskelig å føre en samtale med.

Det blir også lettere for serveringspersonalet å komme til, og kortere vei for de å gå. Det fører fort til raskere servering og det føles som det blir ytt bedre service.

Armene kan være flere enn 3 som i en e.

Hestesko

Hestesko

Hestesko formet bord er en annen klassiker ved bryllup. Bordoppsettet er rett og slett formet som en hestesko. Der brudeparet og foreldrene sitter på kortenden slik at alle ser dem.

Hestesko formet bord kan være en god løsning i bryllup som ikke er for store. Se til at hestesko armene ikke er for lange. Da vil et hestesko oppsett ha fordelen at man sitter nærme brudeparet, og ser dem godt. Det er hyggelig for alle gjestene.

Ved store bryllup vil armene i hesteskoen bli så lange at det blir langt opp til brudeparet. Da kan det også føles som man sitter på en lang rekke. Det vil også bli mer tungvint for serveringspersonalet å komme til mellom hestesko armene. Det vil bli langt for dem å gå hver gang de skal inn til midten av hesteskoen.

Runde bord

Runde bord

Runde bord er vanlig ved mange lokaler. En løsning med runde bord kan også fungere fint.

Brukes det runde bord er det vanlig med ett hovedbord for brudeparet og deres foreldre. Dernest plasseres de runde bordene utover i forkant av hovedbordet.

Fordelen med rude bord er at de som sitter rundt et rundt bord føler at de sitter nærme flere personer, og det er enkelt å snakke sammen.

Er det runde bordet for stort blir det ikke like intimt, og det vil bli vanskelig å holde en samtale med flere enn de man sitter ved siden av.

Rektangulære småbord

Rektangulære bord

Akkurat som ved runde bord, er det vanlig å ha et hovedbord og plassere de andre småbordene i forkant av hovedbordet.

Og fordelene og ulempene er mange av de samme. Det er lett å holde en samtale både med begge sidemenn og med de ovenfor en. Det gjør at det blir intimt for gjestene, og de vil føle at de kan prate med flere.

Planlegging av bordplasseringen i bryllupet

Når dere har en oversikt over ca. hvor mange gjester det blir, hvem som kommer og hilke alternativer dere har til bord i bryllupslokalet er det på tide å sette opp en detaljert plan over bordplasseringen.

Start gjerne med en bordplan for flere bordalternativer hvis dere ikke har bestemt dere for bordtype på forhånd. Da kan dere lettere se hvilke bordtyper som passer best for å få plassert gjestene deres så det blir hyggeligst mulig for alle.

Det er jo det som er noe av det viktigste å tenke på når man planlegger. At alle trives. Og at dere har en fantastisk dag.

Plasser deretter alle gjestene på bordene og se hvordan det ser ut. Passer Anders og Tanta Olga ved siden av hverandre? Kunne de blitt plassert annerledes, og trivdes bedre?

Penn og papir funker ofte best til planleggingen. Men bruk gjerne et digitalt verktøy når dere nærmer dere mål med plasseringene til bryllupet.

Les mer om bryllupsplanlegging her.

Lykke til med planleggingen!

Bordplan

Særlig ved større bryllup kan det være lurt å ha en bordplan over bordplasseringen et sted i lokalet. Da slipper alle å gå rundt å lete for å finne plassene sine. Og heller bruke tiden før bordsetting til å mingle blant andre gjester.