Hvor mange forlovere kan man ha?

Ønsker du flere enn en forlover når du skal gifte deg? Det er i dag flere og flere som ønsker flere forlovere og derfor lurer på hvor mange forlovere man kan ha.

Det er ikke alltid lett å bestemme seg for en forlover. Kanskje er dere flere veldig gode venner, og da er det kanskje ikke lett å velge en av disse som forlover. Noen ønsker også å ha ett søsken som forlover i tillegg til en god venn.

Tradisjonelt var det vanlig å kun ha en forlover. Men nå har tidene forandret seg. Selv om det fortsatt er mange som kun har en forlover, er det også mange som velger å ha to eller flere forlovere.

De som skal gifte seg må ha minst en forlover hver.

Begrensning antall forlovere

Det er i utgangspunktet mulig å ha så mange forlovere man ønsker. Vil du ha to eller tre forlovere er det derfor mulig.

Det å ha flere enn to- tre forlovere blir riktignok praktisk vanskelig. Det er begrenset plass i koret på kirken. I en del kirker er det så lite plass at det også blir trangt med mer enn en eller to forlovere hver seg.

Del på ansvaret

Bestemmer du deg for å ha flere enn en forlover må de dele forloveroppgavene seg imellom. Er det flere enn en som må samarbeide kan det derfor også by på noen praktiske problemer. Dette trenger selvsagt ikke å være ett problem, og mange samarbeider godt om å dele på oppgavene.

Ofte er det lurt om en av forloverne har hovedansvaret. Det gjelder spesielt på bryllupsdagen. Da blir det lettere å koordinere alt, og da vet de hvem som gjør hva. Avklar dette på forhånd så det ikke blir noe kluss.

Visuelt kan det også se veldig stilig ut med flere enn en forlover om de har like kjoler eller like dresser.

Forlovererklæring

Når dere skal gifte dere må dere søke om en prøvingsattest. Når dere gjør dette, fyller dere inn en egenerklæring, og forloverene deres må fylle i en forlovererklæring.

Velger du å ha flere enn en forlover, holder det at kun en av forloverne fyller inn forlovererklæringen. Det kreves kun en forlovererklæring for bruden og en for brudgommen. Ønsker du at flere av dine forlovere fyller inn denne erklæringen er det riktignok mulig, men de må da sendes inn samtidig. Riktignok blir kun en av disse erklæringene registrert.

I forlovererklæringen må forloverne svare på spørsmål om bruden / brudgommen er nært beslektet og om de har vært gift tidligere.

Husk at forloverene må være over 18 år og at de selvsagt skal kjenne den som gifter seg godt.