Gifte seg i utlandet – Dette må du vite

Det er mulig å gifte seg i utlandet også for norske statsborgere. Og det blir stadig mer populært blant nordmenn å inngå ekteskap i utlandet.

Gode grunner til å gifte seg i utlandet

 • Hvis dere ønsker en opplevelse utenom det vanlige
 • Hvis dere ønsker å arrangere et lite bryllup med få eller ingen gjester
 • Et bryllup i utlandet kan ofte gjøres enkelt og rimelig
 • Det kan også bli billigere for gjestene å feire i utlandet (Avhenger av hvor dere gifter dere)
 • Dere kan tilbringe kvalitetstid med hverandre
 • For å unngå stressende bryllupsforberedelser

Ønsker man å gifte seg utenfor norges grenser er det tre mulighet for å utføre en vigsel som blir godkjent i Norge.

 • Ved enkelte norske utenriksstasjoner
 • Hos sjømannskirken ved enkelte destinasjoner
 • For utenlandsk myndighet
Et par under som gifter seg i utlandet. Gjester i bakgrunnen.

Ekteskapsinngåelse ved norsk utenriksstasjon (ambassade)

Vigsel i utlandet foretatt ved en norsk utenriksstasjon gjennomføres i henhold til norske lover og regler. Vertslandets myndigheter der vigselen foretas må i tillegg godkjenne en slik bemyndigelse. Vigselen må dessuten ha rettslig gyldighet i det aktuelle vertslandet.

Det er kun mulig å gjennomføre vielse ved enkelte norske utenriksstasjoner. Hvilke ambassader dette gjelder kan dere sjekke ut her.

Det å gifte seg ved en ambassade i utlandet tilsvarer det å gifte seg borgerlig i Norge.

Skal det foretas en vigsel ved en norsk utenriksstasjon må det dessuten være konstatert at:

 • Ekteskapet vil bli anerkjent gyldig der brudefolkene skal bosette seg
 • Ekteskapet vil bli godkjent i det landet der brudefolkene er statsborgere, hvis en av de som skal gifte seg er utenlandsk statsborger

Det er alltid viktig at dere sjekker ut ved aktuell ambassade hvilke regler som gjelder der. Reglene kan være forskjellige fra land til land.

Ta kontakt med ambassaden i god tid

Ta alltid kontakt med utenriksstasjonen i god tid før dere skal gifte dere. Dette er viktig for å sjekke ut regler og for å sjekke ut når det er mulig å gjennomføre en vielse. Det er blitt populært å gifte seg i utlandet så det er stor pågang på flere av utenriksstasjonene. Det kan derfor være lang ventetid på å få utført en vielse.

Andre regler

Som ved vielser utført i Norge må det utstedes en prøvingsattest før det kan gjennomføres en vielse utenlands. Og akkurat som i Norge må dere ha to vitner til vielsen utført i utlandet. Reiser dere alene kan utenriksstasjonen stille med vitner om dette avtales på forhånd. De som skal inngå ekteskap må dessuten ha gyldig opphold i vertslandet for vielsen.

Det er gratis å gifte seg ved norske utenriksstasjoner.

Bryllup hos sjømannskirken

Ønsker dere å gifte dere hos Sjømannskirken stiller Sjømannskirken med kirke og prest. Man trenger dessuten ikke å være medlem i statskirken for å gjennomføre en vielse i Sjømannskirken.

Sjømannskirken i Rotterdam.

Prisen for å gifte seg i Sjømannskirken er per dags dato 5500 kroner. Det kan god være lokale variasjoner, så sjekk ut dette på forhånd når dere ønsker et bryllup i utlandet.

Ta kontakt med Sjømannskirken i god tid for å sjekke hvilke regler som gjelder lokalt og for å sjekke når det er mulig å gjennomføre en vielse. Enkelte steder er det stor pågang, så sjekk ut tilgjengelige datoer lang tid på forhånd for å kunne booke den datoen dere ønsker å gifte dere.

Her er en oversikt over de sjømannskirkene som utfører vielse i utlandet.

Regler for å gifte seg i Sjømannskirken

 • Prøvingsattest
 • To vitner
 • Sjekk ut lokale regler og avtal på forhånd med sjømannspresten

Som i Norge må man også ha en prøvingsattest fra skatteetaten for å kunne vie seg. Man må dessuten ha to vitner til selve vielsen. Sjømannskirken kan være behjelpelig med vitner om dere reiser alene. Avtal i så fall dette på forhånd.

Ekteskapsinngåelse av utenlandsk myndighet

Det tredje alternativet for å gifte seg i utlandet er å foreta en vielse av utenlandsk myndighet. Vielsen foretas da etter gjeldende lands lover og regler. De fleste land krever også her at det er utstedt en prøvingsattest på forhånd.

Skal dere inngå ekteskap i utlandet under utenlandsk rett er dere selv ansvarlige for å undersøke med myndighetene hvilken dokumentasjon dere må legge fram og hvilke språk dokumentene må være på. Sjekk også om dokumentasjonen som kreves må stemples fra UD. (Apostillestempel)

Det man må være oppmerksom på er at ikke alle ekteskap inngått av utenlandsk myndighet automatisk blir gyldig i Norge. Det er derfor ekstra viktig at dere sjekker ut dette på forhånd med ambassaden før dere gifter dere.

Girfteringer

Etter at dere har giftet dere må dere vise fram gyldig vigselsattest til norske myndigheter. Ekteskapet blir registrert i Norge dersom folkeregisteret godkjenner vielsen som gyldig etter norsk lov. Godkjenner ikke folkeregisteret vielsen, vil den ikke bli registrert i Folkeregisteret. Husk derfor alltid å sjekke ut dette på forhånd når dere planlegger et bryllup i utlandet.

Ekteskap i utlandet uten forlovere

Det er ofte mulig å gifte seg i utlandet uten forlovere, men det må være to vitner til vielsen. Hvis dere reiser alene til utlandet for å gifte dere, sjekk derfor ut i god tid på forhånd om den norske utenriksstasjonen eller Sjømannskirken kan stille med vitner til vielsen. De er ofte behjelpelige med dette hvis det avtales i god tid.

Gifte seg i utlandet med utenlandsk statsborger

Det er mulig å gifte seg i utlandet med en utenlandsk statsborger. Noen norske ambassader utfører vielser der den ene parten er fra et annet land. Det gjelder dog ikke alle ambassader, så sjekk ut dette på forhånd.

Det er viktig at dere sjekker ut om ekteskapet vil bli godkjent i landet der den utenlandske statsborgeren er statsborger. Det må også sjekke om ekteskapet vil kjennes gyldig i det landet dere skal bosette dere, om det er i Norge eller et annet land.

Skal dere inngå ekteskap utført av utenlandsk myndighet må dere også sjekke ut om ekteskapet vil bli kjent gyldig i Norge, eller der dere skal bosette dere.

Borgerlig vielse i utlandet

Ønsker man å gifte seg borgerlig i utlandet, kan man gjøre det ved en rekke norske utenriksstasjoner. Sjekk ut med ambassaden der dere ønsker å gifte dere borgerlig, og sjekk reglene der. Les også mer om det å gifte seg ved norske utenriksstasjoner tidligere i artikkelen.

Det er også mulig å gifte seg borgerlig for utenlandsk myndighet i utlandet.