Bestille kirke til bryllup

Når dere skal bestille kirke til bryllup tar dere kontakt med det kirkelige fellesrådet i kommunen eller med menigheten der dere ønsker å gifte dere.

Noen steder kan dere søke på kirkens nettsider om hvilke kirker som er tilgjengelig for vielse i det aktuelle tidspunktet.

Kirkelig vigsel

En kirkelig vigsel er en ekteskapsinngåelse som gjøres i Den Norske Kirke. Ekteskapsinngåelsen bygger på et kristent livssyn og en av de som skal gifte seg må være medlem i Den Norske Kirke.

Vielsen gjennomføres i hovedsak i en kirke, men det går også an å søke om å gifte seg utendørs. Dette må i så fall godkjennes av presten før en slik vielse kan gjennomføres.

Les mer om å gifte seg i kirken.

Valg av kirke

Kirke

Når dere ønsker å gifte dere i kirken må dere avgjøre hvilken kirke dere ønsker å gifte dere i. Mange gifter seg i den menigheten der de hører til, mens andre ønsker en spesiell kirke til bryllupet sitt.

Det kan for eksempel være man ønsker en kirke man har et nært forhold til. Kanskje en kirke der man vokste opp, eller en kirke man synes er utrolig vakker. Når det kommer til et bryllup har mange en spesiell ide om hvor seremonien blir mest vakker.

Er en spesiell kirke, eller et spesielt tidspunkt for bryllupet viktig for dere, er det lurt å tenke over kirkevalg allerede tidlig i planleggingen av bryllupet deres.

Framgangsmåte for å bestille kirke til bryllup

Har dere bestemt dere for hvilken kirke dere ønsker å gifte dere i, kan dere ta kontakt med menigheten som kirken er tilknyttet. For å finne nettsidene til deres menighet kan dere søke etter menigheten på kirkens sine nettsider.

Søk etter menighet og kirkelig fellesråd her.

Sjekk også ut om dere kan bestille kirken via det kirkelige fellesrådet i kommunen. Og om det er mulig å finne tilgjengelige datoer på menighetens nettsider. Dette er vanlig flere steder der det er populært å arrangere bryllup.

Bestill i tide

Noen kirker er veldig populære, og det kan være ute i god tid for å bestille kirke. Alle tilgjengelige dager for vielser kan være booket i lang tid i forveien. Ønsker dere en spesiell dato og tidspunkt er det ekstra viktig å være ute i god tid.