Rekkefølge for taler i bryllup

Taler er et viktig innslag i et bryllup, og talene holdes tradisjonelt sett i en spesiell rekkefølge. Denne rekkefølgen for taler i et bryllup er det vanlig å følge, men den er selvfølgelig ikke spikret. Det går å endre på talerekkefølgen i bryllupet om dere ønsker det.

Her følger den tradisjonelle rekkefølgen for taler i et bryllup.

Talerekkefølge bryllup

 1. Velkomsttale
 2. Brudens far
 3. Brudgommen
 4. Bruden
 5. Brudens forlover
 6. Brudgommens forlover
 7. Brudgommens far
 8. Brudens mor
 9. Brudgommens mor
 10. Besteforeldre og faddere
 11. Søsken
 12. Venner
 13. Takk for maten tale

Velkomsttalen

Når alle gjestene har satt seg til bords er det vanlig at vertskapet ønsker velkommen til bords. Tradisjonelt sett ble denne talen holdt av faren til bruden eller brudgommen, men det er nå også vanlig at brudeparet selv holder denne talen. I denne talen ønskes det velkommen til bords og toastmasteren introduseres. Man kan også la toastmasteren holde denne talen.

Toastmasteren tar ordet

Etter at det er blitt ønsket velkommen, tar toastmasteren ordet. Han eller hun gir gjestene praktisk informasjon om toaletter, pauser, rømningsveier etc.

Toastmasteren ber også de som ønsker å tale i bryllupet, men som ikke har meldt seg enda, om å melde seg snarest.

Det er toastmasteren som er ansvarlig for at tidsskjemaet holdes. Det er han eller hun som introduserer hver enkelt taler, og som passer på at de holder avtalt tidsskjema. Er det mange taler får ofte hver enkelt taler tildelt en avmålt tid.

Brudens fars tale

Brudens far er første hovedtaler ut. Denne talen holder han til bruden, og brudgommen hilses velkommen til familien. Under talen er det vanlig at brudens far trekker fram oppveksten til bruden, men denne som alle andre taler kommer i alle former. Talen avsluttes med en skål for brudeparet.

En skål utbringes for brudeparet.

Brudgommens tale

Talen fra brudgommen holdes til bruden. Dette blir ofte en følelsesladd tale der brudgommen forteller bruden hva han setter pris på med henne og at han elsker henne. Han tar gjerne for seg hvordan han traff bruden, forholdet så langt, og litt om ekteskapet som står foran dem. Det er også vanlig å takke brudens familie som har oppdratt henne. Talen avsluttes med en skål til bruden.

Brudens tale

Denne talen er ikke obligatorisk, men det er vanlig at også bruden holder en tale. Talen holdes da til brudgommen og hun takker hans foreldre. Kvinner er ofte kreative, og det er ikke uvanlig at bruden har skrevet et dikt eller en sang som hun fremfører for sin ektemann. Talen avsluttes med en skål til brudgommen.

Brudens forlovers tale

Brudens forlover eller forlovere er først ut blant forloverne. Denne talen holdes til og om bruden. Det er vanlig å holde en humoristisk tale der det trekkes fram historier fra vennskapet deres som beskriver bruden. Talen inneholder også takknemlighet for vennskapet og lykkeønsker for brudeparet. Til slutt avsluttes talen med en skål til brudeparet.

Brudgommens forlovers tale

Brudgommens tale er tilsvarende den som holdes av brudens forlover. Det takkes for vennskapet til brudgommen, det fortelles historier fra deres vennskap og det gis lykkeønskninger til brudeparet. Talen avsluttes med en skål til brudeparet.

Etter brudgommerens forlover har holdt sin tale er alle ”offisielle” taler ferdige. Det er dog ofte andre som ønsker å si noe i et bryllup, så de får tur etter alle offisielle taler er ferdige.

Brudgommens fars tale

Talen som holdes av brudgommens far er en tale til hans sønn, brudgommen. Dette er ofte en tale der han beskriver sønnen og gir han noen kloke ord på veien. Her ønskes også bruden velkommen inn i familien. Talen avsluttes med en skål for brudeparet.

Bryllupstale og skål for brudeparet i et bryllup.

Brudens mors tale

Brudens mors tale utfyller brudens fars tale. I talen gir ofte brudens mor noen kloke ord og råd til sin datter og hennes ektemann. Talen avsluttes med en skål for brudeparet.

Avstår brudens far fra å si noen ord, endres rekkefølgen for taler i bryllupet noe. Da tar brudens mor brudens fars plass som første taler etter velkomsttalen.

Brudgommens mors tale

Som men brudens mors tale, er ofte brudgommens mors tale en fortsettelse av brudgommens fars tale. Hun trekker ofte fram noen hyggelige historier fra sønnens oppvekst og gir han noen gode ord på veien. Talen avsluttes med en skål for paret.

Besteforeldre og fadderes tale

Etter at den nærmeste familie og forlovere har fått muligheten til å si noen ord er det mulig for besteforeldre og faddere å få si noen ord. Talen avsluttes med en skål for de nygifte.

Søskens tale

Søsken har også mulighet til å si noen ord, og komme med lykkeønskninger til de nygifte. Talen avsluttes som alltid med en skål for brudeparet.

Venners tale

Etter at familie og forlovere har holdt tale har søsken mulighet til å holde en tale for brudeparet. Talen avsluttes som alltid med en skål for de nygifte.

Takk for maten talen

Takk for maten talen runder av alle talene i bryllupet. Det er som navnet sier en tale der det takkes for mate. Her sies det ofte noe morsomt om maten som har blitt servert, og taleren takker vertskapet, kokken, serveringspersonalet g toastmasteren. Det kan ha vært mange taler i bryllupet så det kan være lurt å velge en taler som kan legge en morsom vri på denne talen før bryllupsfesten fortsetter etter maten.

Toastmasterens rolle for taler

Toastmasteren er jo ansvarlig for at tidsskjemaet i bryllupet holdes. Og for rekkefølgen talerne introduseres. Det er derfor viktig at talerne får en begrenset taletid, og at toastmasteren er påpasselig med at tiden holdes.

Når det sendes ut invitasjoner til bryllupet bør kontaktinformasjonen til toastmasteren være oppført. Da kan de som ønsker å tale ta kontakt. God planlegging gir bedre kontroll.

Det er ikke morsomt for noen at talene dras ut i det uendelige. De som kjenner brudeparet vet stort sett det meste om dem. Og de som ikke kjenner brudeparet like godt, trenger ikke all informasjon om deres oppvekst.

Endring av rekkefølgen på taler i bryllupet

Oppsettet på rekkefølgen for taler i et bryllup som er lagt fram her er den tradisjonelle talerekkefølgen for bryllup. Den er på ingen måte spikret i stein. Det er deres bryllup og det er opp til dere om dere vil endre litt på talerekkefølgen i bryllupet deres.